Acta Sanctorum

Acta Sanctorum

Ave Imperator, morituri te salutant

"Nec quicquam tamen proficit exquisitior quaeque crudelitas vestra: illecebra est magis sectae. Plures efficimur, quoties metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum."

 

“Ej heller hjælper din grusomhed dig, hvor udsøgt den end er. Snarere er den en fristelse for os. Des oftere vi slås ned af dig, des flere bliver vi. De kristnes blod er [kirkens] sæd”

 

Tertullian (160-225 e.Kr.) i Apologeticus pro Christianis

Dette website omhandler den tidlige kristendom fra ca. 35-250 e. Kr. med særlig fokus på det store antal martyrberetninger der eksisterer. Denne tidsperiode var domineret af det romerske rige. Romerne var hårdhændede besættere, der ofte slog opstande brutalt ned og de har bl.a. fået skyld for systematiske forfølgelser af de kristne. Sandheden er imidlertid, at i det tidsrum der her er tale om, ser vi kun systematiske forfølgelser i en samlet periode på 10-12 år.

 

Ud af de mange martyrberetninger vi kender til er det nu kun relativ få vi kan finde historisk belæg for rigtigheden af. På de følgende sider er gengivet nogle af de beretninger vi med relativ sikkerhed ved at autentiske. Beretningerne er gengivet med såvel den oprindelige latinske tekst, som min danske nyoversættelse.

 

Selvom de fleste af teksterne kan findes oversat, primært i England og Tyskland er disse ofter oversat på en sådan måde, at de giver udtryk for tolkninger. Jeg har derfor valgt at oversætte de latinske tekster så tekstnært som muligt, selvom jeg enkelte steder har været nødt til at anvende et mere nutidigt sprog, for at gøre teksterne mere forståelige.

 

Teksterne indgår som en del af en bog om perioden. Bogen forventes at være klar i løbet af 2014/ 2015. Bogens titel er: "Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden." Titlen er hentet fra 3. vers af Grundtvigs smukke salme "Hil dig frelser og forsoner."

 

Teksterne er stadig under bearbejdning og vil løbende blive opdateret. Du finder den publicerede tekst ved hjælp af menuen mærket "Kærligheden, hjertegløden".

 

God læsning.

 

Bjørn Standhart

© 2015 Bjørn Standhart